For spørsmål om Poclain Hydraulics og Voith Turbo, vennligst ta kontakt med Servi Group

Morten Pande-Rolfsen:  mnr@servi.no             Torild Nordby:  tdn@servi.no
tlf: 6497 9800  mobil: 9004 6563                         tlf: 6497 9792   mobil: 9778 9642

 

 

Støysvake motorer

Bedre kontroll med kreftene fordi motorene har høy virkningsgrad og det ikke er noe ekstra ledd mellom mekanikk og hydraulikksysteue.

Les mer

Høytrykkspumper

Optimal hydrostatisk opplagring gjøre disse pumpene anvendelige for høye driftstrykk, og de utmerker seg ved meget høy virkningsgrad og meget lavt støynivå.

Les mer

Ventiler

Moderne maskineringssentre og høy kvalitet på materialer gir en ventil med høyt trykk, myk kjøring og minimal lekkasje. 
Les mer