Støysvakt

Bilde av wwwbanner3
                       > Tilbake til Høytrykkspumper

Innertannring pumper

Innertannring pumper er vanligvis en meget støysvak pumpetype. Det finnes både lavtrykks- og høytrykkspumper. 
Problemet ved høyt trykk er toleransene mellom tanndrev, tannring og fyllestykket.

Noen produsenter går rundt dette problemet ved å bruke en 2-trinns "lavtrykkspumpe" hvor første trinn suger inn og føder lavtrykk inn på neste trinn. Her skjer en en tilsvarende trykkøkning, og ut av trykkporten kommer høytrykk. Denne måten å konstruere høytrykkspumper på vil gi en lavere virkningsgrad fordi det når det gjelder både mekanisk motstand og lekkasje faktisk er to pumper.
 
Image of 217595
I VOITH innertannring pumper er dette problemet løst med det patenterte fyllestykket som trykk-kompenserer. Det er også flere tenner i inngrep i denne pumpen noe som vil gi litt lavere pulsering.
 
På grunn av både aksiell og radiell trykkompensering av trykkammeret har VOITH pumpene også en meget høy volumetrisk virkningsgrad.  Uten denne kompenseringen ville ikke VOITH pumpene vært høytrykkspumper.

De pumpene som ikke har denne patenterte kompenseringen er helt avhengige av interne toleranser i pumpen. For store toleranser ville føre til stor lekkasje, og for små toleranser vil kunne føre til skjæring hvis man kan oppleve temperatursjokk i pumpen. Virkningsgraden vil også svekkes raskere ved slitasje.

 

Voith innertannring pumpe

Image of 217587

Innertannring pumper er i utgangspunktet støysvake når det gjelder mekanisk støy. Dette skyldes i stor grad at aksel og tannring løper samme vei, og hastighetsforskjellen mellom dem er begrenset til forskjellen i antall tenner.
Det er kontakt mellom 3,5 tenner og maskineringen av tennene har en meget
høy presisjon, noe som er med på å redusere støyen fra tann"gnissing".

VOITH pumpene har heller ingen mekaniske lager som utvikler støy, akslingen løper i flexible hydrodynamiske lagere, og ringen i et hydrostatisk lager. Dette har en meget positiv effekt på støynivået. Pumpehuset i støpejern er også med på å plassere

VOITH pumper blandt de mest støysvake.

Det er i hovedsak mekanisk støy som måles i støymålinger av pumper, det vil si en kombinasjon av luftlyd og strukturlyd som opptrer lokalt. Dette er det meget viktig å være klar over hvis aggregatet skal plasseres
i nærheten av maskinen uten videre støyskjerming. Hvis man ikke velger en støysvak pumpe kan man
ikke plassere aggregatet i nærheten av arbeidsplassen hvis man ønsker å overholde arbeidstilsynets lovverk uten kostbar støyskjerming.

En annen viktig del av støyen i et hydraulikksystem er væskelyden. Denne vil forplante seg i hele systemet, og opptre der man har komponenter som omsetter vibrasjonen i væsken til strukturlyd.

Dette er den ulelyden man ofte er vant med å leve med i et hydraulikksystem.  VOITH innertannring pumper har en meget lav pulsering i væskemengden. Det at pumpen har 3,5 tenner i inngrep gjør at det blir et meget lite "død-volum" som kan føre til pulseringer i systemet.